Αναζήτηση Αριθμού Πλαισίου (Vin)

Καταχωρώντας στο παρακάτω πεδίο τον αριθμό πλαισίου ενός ποδηλάτου μπορείτε να δείτε εάν το συγκεκριμένο ποδήλατο έχει δηλωθεί στη βάση μας ως κλεμμένο ή υπάρχει νόμιμος ιδιοκτήτης.

 

Πριν καταχωρήσετε τον αριθμό πλαισίου βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αγγλικούς χαρακτήρες και τα γράμματα τα γράφετε όπως τα δηλώσατε κατά την καταχώρηση (είτε μικρά είτε μεγάλα). Παρακαλούμε επίσης να είστε προσεκτικοί με τα κενά(spaces) καθώς και με τα μηδέν(0) και τα όμικρον(Ο).

Καταχωρήστε τον αριθμό πλαισίου στο κάτω πεδίο και πιέστε την Αναζήτηση.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon

©2020 Check A Bike. Proudly created by Siou Enterprises Ltd.