Κύριος Λόγος Καταγραφής του Αριθμού Πλαισίου

Η καλύτερη ευκαιρία ανάκτησης ενός κλεμμένου ποδηλάτου είναι ο εγγεγραμμένος σε εμάς αριθμός πλαισίου Vin. Αυτοί οι αριθμοί πλαισίου είναι που χρησιμοποιούνται από την αστυνομία σε όλη τη χώρα.

Που Βρίσκεται ο Αριθμός Πλαισίου

Το πιο συνηθισμένο μέρος που μπορεί να βρει κάποιος τον αριθμό πλαισίου είναι στο κάτω μέρος της πεταλιέρας, αφού γυρίσει κανείς το ποδήλατο ανάποδα. Εάν δεν βρείτε τον αριθμό πλαισίου εκεί, αναζητήστε τον στα σημεία που δείχνει το ακόλουθο διάγραμμα.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon

©2020-2021 Check A Bike. Proudly created by Siou Enterprises Ltd.