Σύμβαση Αγοραπωλησίας Ποδηλάτου

Ο καλύτερος τρόπος για να μεταβιβαστεί ένα μεταχειρισμένο ποδήλατο από έναν κάτοχο σε κάποιον άλλο είναι μέσω της ακόλουθης σύμβασης.

Με το έγγραφο αυτό ο νέος ιδιοκτήτης του ποδηλάτου μπορεί να αποδείξει ότι το ποδήλατο ήρθε στην κατοχή του, με νόμιμο τρόπο, μέσω του προηγούμενου ιδιοκτήτη.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon

©2020-2021 Check A Bike. Proudly created by Siou Enterprises Ltd.