Σύμβαση Αγοραπωλησίας Ποδηλάτου

Ο καλύτερος τρόπος για να μεταβιβαστεί ένα  ποδήλατο από έναν κάτοχο στον επόμενο είναι μέσω της ακόλουθης σύμβασης.

Με το έγγραφο αυτό ο νέος ιδιοκτήτης μπορεί να αποδείξει ότι το ποδήλατο ήρθε στην κατοχή του, με νόμιμο τρόπο, μέσω της συμφωνίας με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon

©2020-2021 Check A Bike. Proudly created by Siou Enterprises Ltd.