Έλεγχος Αριθμού Πλαισίου

Καταχωρίστε στο παρακάτω πεδίο τον αριθμό πλαισίου ενός scooter, για να δείτε εάν έχει δηλωθεί στη βάση μας ως κλεμμένο, ή εάν υπάρχει άλλος ιδιοκτήτης.

 

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε αγγλικούς χαρακτήρες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί με τα κενά ανάμεσα σε αριθμούς και γράμματα, καθώς και με τα μηδέν (0) και τα όμικρον (Ο).

Καταχωρίστε τον αριθμό πλαισίου στο πεδίο και πιέστε Αναζήτηση.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram
  • LinkedIn Social Icon

©2020-2021 Check A Bike. Proudly created by Siou Enterprises Ltd.